014 51 50 05
VERZAKINGSRECHT

DE CONSUMENT BESCHIKT NIET OVER HET RECHT OM VAN EEN AANKOOP AF TE ZIEN

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en
consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14
kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan
herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten
gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet
marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op
afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het
restaurantbedrijf
en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de
specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in
overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op
afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten
betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de
vrijetijdsbesteding.

Info en reservaties:

Voor onze bestemming USA werken wij voornamelijk op afspraak.
Wenst u met één van onze reisadviseurs een afspraak te maken? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons:

Telefonisch:014/50.22.20 of 014/51.50.05
Via e-mail: info@usa-online