014 51 50 05
COPYRIGHT

Copyright - 2012-2013 Usa-online en bali-direct.be [1]

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze
dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van usa-online en
bali-direct.be [2]

Met vriendelijke groeten,

Dave De Backer
D Tours
Lic A 5705